Wudangshan je město, které rozhodně v žádném směru nezaostává za nesmírným vývojem a přeměnou celé Číny. Toto město se samozřejmě také modernizuje a vniká sem stále více a více kapitálu a obchodu. Galerie ,,Wudang Impression,, se však nezajímá příliš o samotné město Wudangshan jako spíše o velký projekt, který se odehrává a buduje v těsné blízkosti. Tento projekt by v budoucnosti měl být charakterizován velmi vysokým standardem bydlení, nadčasovou, netradiční architekturou zasazenou do prostředí velmi tradičního a spirituálního místa jakým Wudangshan bezpochyby je. Prohlédněte si snímky z ještě nehotového projektu, který však již teď může napovědět mnohé ...

English

Wudangshan is a town which definitely does not fall behind the rest of China that changes everyday so much. This town, of course, is in the same stream of changes where there is more and more business and capital. The section ,,Wudang Impression,, however is not about the town itself, but about the big project which is going on in a very close neighbourhood. This project should be characterized as a place with high standard of living, socialising and entertainment and modern nontraditional architecture inserted into very traditional and spiritual area as Wudangshan definitely is. Feel free to brows threw photographs of this project which has not been finished yet but already lets you see a lot ...

počítadlo.abz.cz

Kontakt

Wudang - Foto - Kungfu
Brno - Česko / Czech
wudangfotokungfu@gmail.com