Každý rok v březnu se v kungfuakademii koná slavnostní ceremoniál oficiálního přijímání nových zájemců o šíření a studium taoismu, taoistického života a wudangského kungfu v linii San Feng. Při tomto ceremoniálu přečte zájemce slavnostní text, pokloní se linii a Mistrovi. Následuje slavnostní oběd a večerní oslava.

 

English

Every year in March  in our academy takes place one important ceremony. It is an event when new applicants are accepted as official students of San Feng Pai. They become officially students of daoism, daoist way of life and kung fu in the San Feng Line. During this ceremony the applicants read the festive text, bow to San Feng lineage and to Master. Festive lunch and evening celebration folow. 

Kontakt

Wudang - Foto - Kungfu
Brno - Česko / Czech
wudangfotokungfu@gmail.com