Wudang Arts

Na ulici Wudangu se opět objevily obrázky dětí ... a dětí ve Wudangu je opravdu hodně :) Počítám, že učitelky v mateřských školkách mají spoustu práce. Celý Wudang je jako jedna velká škola plná dětí. Když procházím kolem této pouliční výstavy mám štěstí, že mám v po ruce foťák. Dívám se na kresby a malování a snažím se najít rozdíl mezi kresbami dětí u nás a ve Wudangu. Rozdíly nevidím. Říkám si, že děti celého světa by si asi docela dobře rozumněly kdyby se v průběhu svého dospívání tyto rozdíly a odlišnosti od dospělých ,,dětí,, nenaučily. 

   V knížkách se můžeme občas dočíst o dětech co by našich učitelech. Při prohlížení těchto kreseb a maleb se dá asi zamyslet i nad těmi nejsložitějšími otázkami v životě. Také jsem se zamyslel. Nad tím co to znamená stát se učitelem - dítětem. Myslím, že to znamená věřit a žít beze strachu, nechat se vést vlastní intuicí, naučit se ji vnímat tak jako děti - s jedním rozdílem - věřit a následovat intuici (sebe)  VĚDOMĚ. 

   Člověk, který věří, ale není si vědom svého vedení - intuice je velmi lehce zranitelný ( manipulovatelný ). Jestliže, ale nasloucháme své intuici a následujeme ji, můžeme být znovu šťastní jako děti a cítit se i v bezpečí, vedeni tím pravým mistrem - intuicí. 

Zde je pouliční výstava pro všechny koho zajímá lekce od našich dětských učitelů ;o) 

 

 

ENGLISH

On the street of Wudang there are again childrens pictures ... in Wudang there is a lot of children :) I think that the kindergarden teachers are pretty busy. The whole Wudang is like one big childrens school. Passing by the street childrens drawings exhibition I am lucky to have my camera in my bag. I am looking at the drawings and try to find some difference between czech and wudang childrens picures. I dont see any. I say to myself that children of the whole world would probably understand each other very well if they did not learn the differences from the ,,big adult,, children.

   In the books we can sometimes read about children - as our teachers. I thought ... what to do to become a teacher - a child ? I think it means to trust without fear and let your intuition ( yourself ) lead you, rather than letting somebody else decide about your life - just do it CONSCIOUSLY.

   I think that person who is trusting without fear but is not aware of their intuition ( their real master ) is very easily manipulated and hurt. But if such person follows his/her own intuition, they can feel safe trusting and happy like a child and be good example ( teacher ) for others.

 

Here is the exhibition of art of our teachers ;) Enjoy and learn !!!

 


 

 

Kontakt

Wudang - Foto - Kungfu
Brno - Česko / Czech
wudangfotokungfu@gmail.com