Základní tréning je velmi důležitá součást kung fu. Pro mě osobně je základní tréning mnohem více než každodenní neustálé opakování stejných pohybů. Pokud chcete vytěžit maximum ze základního tréningu, mám pro vás doporučení. Soustřeďte se na to co děláte a snažte se NEMLUVIT. Uchovejte myšlenku, nebo ještě lépe - pusťte to z hlavy. Po tréningu je na povídání času dost. A věřte, že pokud zapomenete co jste chtěli říct, tak to pravděpodobně nebylo důležité. 

 

English

The ,,Basics,, are very important part of a daily kungfu training. For me personally are basics much more than just everyday repeating same movements. If you want to get the maximum from your training, I would like to recommend something. Focus on what you are doing and try not to TALK. Keep idea or even better -forget it. After training is plenty of time for fun and talking. I believe that if you forget what you wanted to say, it probably was not important. Enjoy your training.

Základní tréning - The Basics

Kontakt

Wudang - Foto - Kungfu
Brno - Česko / Czech
wudangfotokungfu@gmail.com